UTDANNING

Utdanna ved Norsk fotofag skole 2003-2005

KURS/UNDERVISNING

Holder kurs/foredrag for grupper.

Har undervisnings prosjektet "Ungt fokus" som eg holder for ungdom.

KUNST

Har hatt ei rekke utstillinger, den siste "Farfars hage" i Njåskogen 2014.

Min kunst er kjøpt inn av Galleri og kustforeninger

UTSMYKNING

Stavanger Lufthavn Sola

Bryne Kompetansesenter

Jæren Hotell

Bryne Rør  

Varhaug Idrettshall

Bring

KUNDER firma og private

Jærmuseet

ECC

Steinsland & co